Тодруулсан
Toyota GT 86 2011
Нөхцөл:
ДУГААРГҮЙ
Гүйлт:
116,000 km
Моторын нөхцөл:
Бензин
Хроп:
Автомат
31,000,000₮
Тодруулсан
Toyota GT 86 2008
Нөхцөл:
ДУГААРГҮЙ
Гүйлт:
160,000 km
Моторын нөхцөл:
Бензин
Хроп:
Автомат
24,000,000₮
Тодруулсан
Toyota GT 86 2009
Нөхцөл:
ДУГААРГҮЙ
Гүйлт:
170,000 km
Моторын нөхцөл:
Бензин
Хроп:
Автомат
28,000,000₮
Тодруулсан
Toyota GT 86 2009
Нөхцөл:
ДУГААРГҮЙ
Гүйлт:
180,000 km
Моторын нөхцөл:
Бензин
Хроп:
Автомат
28,000,000₮
Тодруулсан
Toyota GT 86 2010
Нөхцөл:
ДУГААРГҮЙ
Гүйлт:
170,000 km
Моторын нөхцөл:
Бензин
Хроп:
Автомат
29,000,000₮
Тодруулсан
Toyota GT 86 2011
Нөхцөл:
ДУГААРГҮЙ
Гүйлт:
157,000 km
Моторын нөхцөл:
Бензин
Хроп:
Автомат
28,000,000₮
Тодруулсан
Toyota GT 86 2010
Нөхцөл:
ДУГААРГҮЙ
Гүйлт:
160,000 km
Моторын нөхцөл:
Бензин
Хроп:
Автомат
30,000,000₮
Тодруулсан
Lexus HS 250h 2010
Нөхцөл:
ДУГААРГҮЙ
Гүйлт:
180,000 km
Моторын нөхцөл:
Бензин
Хроп:
Автомат
25,000,000₮
Тодруулсан
Lexus HS 250h 2010
Нөхцөл:
ДУГААРГҮЙ
Гүйлт:
130,000 km
Моторын нөхцөл:
Бензин
Хроп:
Автомат
26,000,000₮
Тодруулсан
Lexus IS 250C 2010
Нөхцөл:
ДУГААРГҮЙ
Гүйлт:
180,000 km
Моторын нөхцөл:
Бензин
Хроп:
Автомат
26,000,000₮
Зар хайх
Үнэ
-
Үйлдвэрлэгдсэн он
-
Гүйлт
-
Нарийвчилсан хайлт Хайлтын тохиргоог багасгах