Тодруулсан
Subaru Forester 2008
Нөхцөл:
ДУГААРГҮЙ
Гүйлт:
130,000 km
Моторын нөхцөл:
Бензин
Хроп:
Автомат
18,000,000₮
Тодруулсан
Toyota Corolla 2008
Нөхцөл:
ДУГААРГҮЙ
Гүйлт:
125,000 km
Моторын нөхцөл:
Бензин
Хроп:
Автомат
15,500,000₮
Тодруулсан
Toyota RAV4 2009
Нөхцөл:
ДУГААРГҮЙ
Гүйлт:
180,000 km
Моторын нөхцөл:
Бензин
Хроп:
Автомат
25,000,000₮
Тодруулсан
Mitsubishi Outlander 2009
Нөхцөл:
ДУГААРГҮЙ
Гүйлт:
195,000 km
Моторын нөхцөл:
Бензин
Хроп:
Автомат
20,000,000₮
Тодруулсан
Toyota Prius 2012
Нөхцөл:
ДУГААРГҮЙ
Гүйлт:
130,000 km
Моторын нөхцөл:
Бензин
Хроп:
Автомат
17,000,000₮
Тодруулсан
Toyota Prius 2012
Нөхцөл:
ДУГААРГҮЙ
Гүйлт:
120,000 km
Моторын нөхцөл:
Бензин
Хроп:
Автомат
16,000,000₮
Тодруулсан
Toyota Prius 2010
Нөхцөл:
ДУГААРГҮЙ
Гүйлт:
130,000 km
Моторын нөхцөл:
Бензин
Хроп:
Автомат
15,500,000₮
Тодруулсан
Toyota Prius 2010
Нөхцөл:
ДУГААРГҮЙ
Гүйлт:
150,000 km
Моторын нөхцөл:
Бензин
Хроп:
Автомат
16,000,000₮
Тодруулсан
Toyota Prius 2009
Нөхцөл:
ДУГААРГҮЙ
Гүйлт:
120,000 km
Моторын нөхцөл:
Бензин
Хроп:
Автомат
16,200,000₮
Тодруулсан
Toyota Prius 2009
Нөхцөл:
ДУГААРГҮЙ
Гүйлт:
140,000 km
Моторын нөхцөл:
Бензин
Хроп:
Автомат
17,500,000₮
Зар хайх
Үнэ
-
Үйлдвэрлэгдсэн он
-
Гүйлт
-
Нарийвчилсан хайлт Хайлтын тохиргоог багасгах