Тодруулсан
Nissan NV Cargo NV1500 2008
Нөхцөл:
ДУГААРГҮЙ
Гүйлт:
140,000 km
Моторын нөхцөл:
Бензин
Хроп:
Автомат
9,600,000₮
Тодруулсан
Nissan NV Cargo NV1500 2009
Нөхцөл:
ДУГААРГҮЙ
Гүйлт:
130,000 km
Моторын нөхцөл:
Бензин
Хроп:
Автомат
9,200,000₮
Тодруулсан
Nissan NV Cargo NV1500 2009
Нөхцөл:
ДУГААРГҮЙ
Гүйлт:
100,000 km
Моторын нөхцөл:
Бензин
Хроп:
Автомат
9,600,000₮
Тодруулсан
Nissan NV Cargo NV1500 2009
Нөхцөл:
ДУГААРГҮЙ
Гүйлт:
108,000 km
Моторын нөхцөл:
Бензин
Хроп:
Автомат
9,700,000₮
Тодруулсан
Nissan NV Cargo NV1500 2010
Нөхцөл:
ДУГААРГҮЙ
Гүйлт:
140,000 km
Моторын нөхцөл:
Бензин
Хроп:
Автомат
10,000,000₮
Тодруулсан
Nissan NV Cargo NV1500 2008
Нөхцөл:
ДУГААРГҮЙ
Гүйлт:
150,000 km
Моторын нөхцөл:
Бензин
Хроп:
Автомат
9,200,000₮
Тодруулсан
Nissan NV Cargo NV1500 2009
Нөхцөл:
ДУГААРГҮЙ
Гүйлт:
150,000 km
Моторын нөхцөл:
Бензин
Хроп:
Автомат
8,900,000₮
Тодруулсан
Toyota GT 86 2012
Нөхцөл:
ДУГААРГҮЙ
Гүйлт:
130,000 km
Моторын нөхцөл:
Бензин
Хроп:
Автомат
11,000,000₮
Тодруулсан
Toyota GT 86 2012
Нөхцөл:
ДУГААРГҮЙ
Гүйлт:
120,000 km
Моторын нөхцөл:
Бензин
Хроп:
Автомат
11,500,000₮
Зар хайх
Үнэ
-
Үйлдвэрлэгдсэн он
-
Гүйлт
-
Нарийвчилсан хайлт Хайлтын тохиргоог багасгах