Тодруулсан
Toyota GT 86 2008
Нөхцөл:
ДУГААРГҮЙ
Гүйлт:
130,000 km
Моторын нөхцөл:
Бензин
Хроп:
Автомат
16,500,000₮
Тодруулсан
Toyota GT 86 2008
Нөхцөл:
ДУГААРГҮЙ
Гүйлт:
170,000 km
Моторын нөхцөл:
Бензин
Хроп:
Автомат
30,000,000₮
Тодруулсан
Toyota GT 86 2008
Нөхцөл:
ДУГААРГҮЙ
Гүйлт:
200,000 km
Моторын нөхцөл:
Бензин
Хроп:
Автомат
35,000,000₮
Тодруулсан
Mazda Mazda2 2006
Нөхцөл:
ДУГААРГҮЙ
Гүйлт:
120,000 km
Моторын нөхцөл:
Дизель
Хроп:
Механик
13,200,000₮
Тодруулсан
Mazda Mazda2 2005
Нөхцөл:
ДУГААРГҮЙ
Гүйлт:
120,000 km
Моторын нөхцөл:
Дизель
Хроп:
Механик
13,300,000₮
Тодруулсан
Mazda Mazda2 2004
Нөхцөл:
ДУГААРГҮЙ
Гүйлт:
120,000 km
Моторын нөхцөл:
Дизель
Хроп:
Механик
13,600,000₮
Тодруулсан
Mazda Mazda2 2000
Нөхцөл:
ДУГААРГҮЙ
Гүйлт:
130,000 km
Моторын нөхцөл:
Дизель
Хроп:
Автомат
13,200,000₮
Тодруулсан
Mazda Mazda2 2001
Нөхцөл:
ДУГААРГҮЙ
Гүйлт:
120,000 km
Моторын нөхцөл:
Дизель
Хроп:
Автомат
13,200,000₮
Тодруулсан
Mazda Mazda2 2002
Нөхцөл:
ДУГААРГҮЙ
Гүйлт:
100,000 km
Моторын нөхцөл:
Дизель
Хроп:
Механик
13,600,000₮
Тодруулсан
Toyota Prius 2006
Нөхцөл:
ДУГААРГҮЙ
Гүйлт:
120,000 km
Моторын нөхцөл:
Бензин
Хроп:
Автомат
13,000,000₮
Зар хайх
Үнэ
-
Үйлдвэрлэгдсэн он
-
Гүйлт
-
Нарийвчилсан хайлт Хайлтын тохиргоог багасгах