Тодруулсан
Toyota Prius 2006
Нөхцөл:
ДУГААРГҮЙ
Гүйлт:
120,000 km
Моторын нөхцөл:
Бензин
Хроп:
Автомат
13,000,000₮
Тодруулсан
Toyota GT 86 2004
Нөхцөл:
ДУГААРГҮЙ
Гүйлт:
120,000 km
Моторын нөхцөл:
Бензин
Хроп:
Автомат
17,000,000₮
Тодруулсан
Subaru Forester 2004
Нөхцөл:
ДУГААРГҮЙ
Гүйлт:
121,000 km
Моторын нөхцөл:
Бензин
Хроп:
Автомат
13,000,000₮
Тодруулсан
Toyota GT 86 2003
Нөхцөл:
ДУГААРГҮЙ
Гүйлт:
120,000 km
Моторын нөхцөл:
Бензин
Хроп:
Автомат
22,000,000₮
Тодруулсан
Toyota GT 86 2006
Нөхцөл:
ДУГААРГҮЙ
Гүйлт:
120,000 km
Моторын нөхцөл:
Бензин
Хроп:
Автомат
17,500,000₮
Тодруулсан
Suzuki XL7 2008
Нөхцөл:
ДУГААРГҮЙ
Гүйлт:
100,000 km
Моторын нөхцөл:
Бензин
Хроп:
Автомат
18,000,000₮
Тодруулсан
Toyota GT 86 2006
Нөхцөл:
ДУГААРГҮЙ
Гүйлт:
80,000 km
Моторын нөхцөл:
Бензин
Хроп:
Автомат
28,000,000₮
Тодруулсан
Toyota Prius 2011
Нөхцөл:
ДУГААРГҮЙ
Гүйлт:
75,000 km
Моторын нөхцөл:
Бензин
Хроп:
Автомат
16,500,000₮
Тодруулсан
Toyota Prius 2010
Нөхцөл:
ДУГААРГҮЙ
Гүйлт:
75,000 km
Моторын нөхцөл:
Бензин
Хроп:
Автомат
16,500,000₮
Тодруулсан
Toyota Prius 2011
Нөхцөл:
ДУГААРГҮЙ
Гүйлт:
80,000 km
Моторын нөхцөл:
Бензин
Хроп:
Автомат
16,800,000₮
Зар хайх
Үнэ
-
Үйлдвэрлэгдсэн он
-
Гүйлт
-
Нарийвчилсан хайлт Хайлтын тохиргоог багасгах